Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah’ın adını kullanarak) aldatmasın  (Fatır 5)

 

Evet böyle buyuruyor Rabb’imiz Allah azze ve celle; Dikkat edin aldatıcılar sizi Allah (c.c.)’ın adını kullanarak aldatmasın. Sizi cennete çağırıyoruz derken cehenneme götürmesinler. Sizi Allah’a çağırıyoruz derken Şeytanın yoluna, sapıklığa delalete götürmesinler. Aman ha dikkat edin…

 

Birileri din adına çıkıp dinler arası diyalog deyip sizi dinlerin bütünlüğüne çağırıyorsa, Yahudi ve Hıristiyanlarla amentu da ittifakımız var diyorsa,  ‘elimden gelirse ölmüşleri kaldırıp demokrasi dininin referandumuna evet dedirteceğim’ diyorsa, oy vermek Allah hakkıdır, hakkın hakkıdır diyorsa, İsrail’de ölen çocuklara sabaha kadar ağladım deyip ölen Filistinli çocuklardan hiç bahsetmiyorsa, Gazze’ye  yardım götüren Mavi Marmara gemisinin otoriteden (İsrail) izin alınmalıydı deyip hayatlarını bu uğurda feda edenlere bir başsağlığı dahi dilemiyorsa, dünyada en nefret ettiğim Usame bin Laden ve taraftarlarıdır deyip Puşt (Bush)larla dost oluyorsa,  Irak, Afganistan, Somali ve diğer coğrafyalarda binlerce Müslümanın kanı akıtılırken, işkence edilirken, namusları kirletilirken , çocukları yetim kadınları dul kalırken sesini çıkarmayıp hahamlar ve papazlarla sarmaş dolaş, kuzu sarması, can ciğer dost oluyorsa, (bu …sa’ları uzatmak mümkün)    Aman ha dikkat edin…

 

Allah (c.c.) bunlar hakkında şöyle buyuruyor..

 

(Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Maide-51)

 

Öte taraftan dünyanın dört bir yanında okul açıp, insanlara Tevhid, İslam, şirk ve küfür yerine Türkçe öğretiliyorsa, Türkçe Olimpiyat düzenleyip insanlara çalgı çalmayı, şarkı söylemeyi,  buluğ yaşına gelmiş kız çocuklarına sahnede binlerce kişinin önünde dans edip şarkı söyletip bunun adına da İslama Hizmet diyorsa…. Aman ha dikkat edin….

 

Bakın Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in çalgı ile ilgili birkaç hadisini zikredelim…

 

(Bir zaman gelecek, ümmetimden bazısı, zinayı, ipek giymeyi, içki içmeyi, mizmarı [çalgıyı] helal addedecektir.) [Buhari],

 

(Şarkıcı kadını dinlemek, yüzüne bakmak haramdır. Parası da haramdır. Kimin eti haramdan beslendi ise, ona Cehennem ateşi layıktır.) [Taberani]

 

(Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emretti.) [İ.Ahmed]

 

(Ümmetimden bazıları, içkilere başka isim vererek içerler. Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenirler. Allahü teâlâ, onları yerin dibine batırır da domuzlar ve maymunlar kılar.) [İbni Mace]

 

 

Birileri parti kurup şirk  ve küfür kanunları ile insanları yönetip Allah’ın kanunları yerine demokrasi dininin kanunları ile insanları idare ediyorsa,  Allah’ın kanunlarını bir tarafa bırakıp kendi heva ve heveslerinden bir şeyler uydurup adına medeni kanun, ticaret kanunu şu kanunu bu kanunu diyorsa, Kuran’dan başka anayasalar kabul ediyorsa, başka anayasalar  çıkarıyorsa, ben bu gömleği çıkardım (ki zaten önce den de öyle bir gömlek yoktu sadece öyle zan ediyor/ediliyordu) diyorsa, bazı zavallılarda ‘yok efendim takkiye  yapıyor ‘ diyorlar.  Aslında doğruluk payı var kafirlere değil Müslümanlara takkiye yapıyor.  Davos’ta efelik yapıp ‘One Minute’  deyip gizlidende bakanlarını gönderip İsrail’le gizli anlaşmalar yapıyorsa,  Irak’ta, Afganistan’da ve diğer işgal edilmiş İslam beldelerinde ABD ve NATO’nun işlediği cinayetlere, kirletilen namuslara ortak oluyorsa,  kerhanelere, meyhanelere, kumarhanelere ruhsat verip onlara polisleri de bekçi olarak dikiyorsa ve buralardan vergi alıp bu vergilerle namaz kıldırma memurlarının maaşlarını ödüyorsa,  …sa, ..sa,  …sa…  Aman ha dikkat edin…

 

Allah (c.c.) bunlar hakkında şöyle buyuruyor..

 

“Hüküm ancak Allah’a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat, insanların çoğu bilmezler”. ( Yusuf  40)

 

“ Sen Allah’la beraber başka bir ilaha ibadet etme.Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas 88)

 

“Kim islamdan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O ahrettede kayba uğrayanlardandır.” ( Ali- İmran 85 )

 

“ Aralarında Allahın indirdiği ile (KUR’AN) ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından ( Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. ( Maide 49 )

 

“ Onlar hala cahiliyye hükmünü mü arıyorlar ? Kesin bilgiye inanan topluluk için hükmü Allah’tan daha güzel olan kimdir ? “ ( Maide 50 )

 

“Kim Allah’ın indirdikleri ile hükmetmez ise, işte onlar kafirlerin ta kendileridir.” (Maide 44)

 

“Kim Allah’ın indirdikleri ile hükmetmez ise,işte onlar zalimlerin ta kendisidir.” (MAide 45 )

 

“Kim Allah’ın indirdikleri ile hükmetmez ise, işte onlar fasıkların ta kendisidir. (Maide 47 )

 

O namaz kıldırma memurları ki dinlerini bir maaşa satmış Allah’ın dinini gizleyip tağutlara yardaklık yalakalık yapan belamlardır. Allah (c.c.) onlar hakkında  şöyle buyuruyor.

 

“İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler.” (Bakara Suresi: 2/159)

 

“Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar, gerçekten karınları dolusu ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır. İşte onlar, hidayeti verip sapıklığı, affedilmeyi bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar, ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar!” (Bakara Suresi: 2/174175)

 

“Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz.” diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür.” (Ali İmran Suresi: 3/187)

 

“Allah’ın ayetlerini az bir çıkara değiştirdiler de Allah yolundan engellediler. Gerçekten de bunlar ne fena şeyler yapa geldiler.” (Tevbe Suresi: 9/9)

 

“Onlar ebedi olarak onun altında kalırlar. Ne azabları hafifletilir, ne de kendilerine göz açtırılır.” (Bakara Suresi: 2/162)

“Ancak tevbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben çok merhamet ediciyim, tevbeleri çokça kabul ederim.” (Bakara Suresi: 2/160)

 

Birileri çıkıp postun üstünde oturuyor el-etek öptürüyorsa, keramet  gösterisi yapıyoruz deyip şarlatanlık yapıyorsa, kabirlerden ölülerden, taşlardan, nazar boncuğundan velhasıl tüm canlı ve cansız putlara şefaat ve yardım yetkisi veriyorsa, sanki cennet babalarının malı imiş gibi cennetten parsel dağıtıyorsa, insanları tevhid yerine şirke ve küfre davet ediyorsa… Aman ha dikkat edin..

 

Allah (c.c.) bunlar hakkında şöyle buyuruyor..

 

Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. (Yunus-106)

 

Allâh’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından habersizdirler. (Ahkaf-5)

 

Değerli okuyucularım bu söylediklerimin hepsinin delili var. Kimseye iftira veya çamur atmak niyetinde değilim, böyle bir şeyden Allah (c.c.)’a sığınırım. Az çok medyayı takip edenler bilirler ki bu adamların bunlardan daha fazla şirk ve küfürleri mevcuttur.

 

Davamızın sonu Alemlerin Rabb’i olan Allah azze ve celle’ye hamdetmektir.

Reklamlar